R2F: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng RED TWO

Quỹ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết có năng lực quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng cao theo chu kỳ kinh tế ,chu kỳ vận động của ngành và chu kỳ tăng trưởng của chính doanh nghiệp

R3F: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng RED THREE

Thông tin chi tiết Tên Quỹ Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Red Three Tên viết tắt R3F Loại hình quỹ Quỹ thành viên Vốn điều lệ Dự kiến 400 tỷ đồng Mệnh giá 10.000 đồng Ngày thành lập Dự kiến Q2/2024 Thời gian hoạt động 3 năm Ngân hàng lưu ký Ngân hàng […]