Tư vấn đầu tư

Who we serve

Dịch vụ tư vấn đầu tư phù hợp với nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, có nhu cầu tư vấn đầu tư chứng khoán. Với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, Red Capital hỗ trợ nhà đầu tư tạo nên hiệu quả danh mục xuất sắc dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro

What we offer

Red Capital đánh giá cẩn trọng về khả năng chịu rủi ro của khách hàng, mục tiêu, thời gian đầu tư, yêu cầu thanh khoản và các tiêu chí khác để xây dựng Chính sách Đầu tư (IPS). Chúng tôi tin rằng, IPS được chuẩn bị tốt sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công ổn định, lâu dài cho nhà đầu tư. Dựa trên IPS, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ sự lựa chọn cho nhà đầu tư bao gồm:
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán niêm yết, Pre – IPO
  • Tư vấn chiến lược thoái vốn
 
Nhà đầu tư có quan tâm về sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ info@redcapital.vn.

Benefit