MỤC TIÊU

Red Capital hướng đến 2 mục tiêu cốt lõi gồm duy trì đẳng cấp và gia tăng tài sản bền vững cho nhà đầu tư ủy thác vốn. Đồng thời, cung cấp nguồn lực giúp đơn vị nhận vốn chuyển hóa các cơ hội kinh doanh thành các dự án mang lại hiệu quả xuất sắc

Chơi Video

NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ

Với triết lí “Làm giàu bền vững”. Chúng tôi làm giàu cho chính mình bằng cách tham gia vốn hạt giống vào các thương vụ đầu tư, đồng thời, hỗ trợ nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của đơn vị nhận vốn, và tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư ủy thác vốn.

LÍ DO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

Vốn đầu tư được ủy thác cho Red Capital sẽ được quản lý minh bạch, đảm bảo yếu tố pháp lý chặt chẽ, giúp nhà đầu tư yên tâm về sự an toàn cho khoản đầu tư của mình

Với bề dày kinh nghiệm của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, Red Capital hoàn thiện công thức thành công qua lịch sử phát triển, từ đó khẳng định được sự hiệu quả bền vững trong các khoản đầu tư của mình.

Với triết lí đầu tư “Làm giàu bền vững”, chúng tôi làm giàu cho chính mình thông qua đầu tư vốn hạt giống, từ đó, luôn đảm bảo đồng lợi ích cùng nhà đầu tư ủy thác vốn và đơn vị nhận vốn

Với mong muốn giúp nhà đầu tư bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản nhằm tiếp nối cho thế hệ kế cận. Red Capital kết nối các nhà đầu tư có cùng đẳng cấp và tầm nhìn để tạo dựng cộng đồng đầu tư thịnh vượng bền vững.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH
VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Red Capital luôn khuyến khích sự năng động và sáng tạo, từ đó, cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đầu tư tiên phong, đáp ứng tốt nhất mong muốn của các công ty nhận vốn và kì vọng của các nhà đầu tư ủy thác vốn.

Quản lý danh mục đầu tư

Chúng tôi cung cấp đầy đủ sự lựa chọn dịch vụ cho nhà đầu tư

Tư vấn đầu tư

Chúng tôi cung cấp đầy đủ sự lựa chọn dịch vụ cho nhà đầu tư

Quản lý quỹ

Chúng tôi cung cấp đầy đủ sự lựa chọn dịch vụ cho nhà đầu tư

CAM KẾT
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với mục tiêu giúp nhà đầu tư luôn duy trì được chuẩn mực chất lượng sống, và tạo dựng một cộng đồng nhà đầu tư thịnh vượng. Trên hành trình đó, chúng tôi tập trung xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Red Capital, để tiếp tục mang lại giá trị cho nhà đầu tư ủy thác vốn, đối tác và các đơn vị nhận vốn của chúng tôi.

YẾU TỐ MINH BẠCH LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CHO SỰ PHÁT TRIỂN

Red Capital cam kết trong việc cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng với chất lượng cao tới các nhà đầu tư. Với chúng tôi, đó là một trong những yếu tố tạo nên mối quan hệ bền vững.

Góc nhìn

Redcapital, một trong những quỹ đầu tư hàng đầu, hôm nay chính thức công bố cam kết mới của mình đối với phát triển bền vững. Được thành lập với tầm nhìn xây dựng một thế giới đồng hành với sự thịnh vượng và bền vững,