R2F: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng RED TWO

Quỹ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết có năng lực quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng cao theo chu kỳ kinh tế ,chu kỳ vận động của ngành và chu kỳ tăng trưởng của chính doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Tên Quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng trưởng

Tên viết tắt

R2F

Loại hình quỹ

Quỹ thành viên

Vốn điều lệ

130 tỷ đồng

Mệnh giá

10.000 đồng

Ngày thành lập

05/2022

Thời gian hoạt động

2 năm

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hiệu quả hoạt động

No Data Found

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Bà Đỗ Thị Phương Lan

Ban điều hành Quỹ

Ông Võ Long Nguyên

Ban điều hành Quỹ