Xây dựng sự
nghiệp của bạn

Cách làm khác biệt.

Tại Red Capital, sự xuất sắc của cá nhân và tinh thần làm việc nhóm để hoàn thành mục tiêu chung là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công. Vì vậy, văn hoá doanh nghiệp của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự bổ sung cho nhau từ khác biệt của mỗi cá nhân, đó là nền tảng tạo nên những kết quả hoàn hảo.

Tại Red Capital, chúng tôi gia tăng giá trị dựa trên sự khác biệt của mỗi cá nhân

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên phù hợp với văn hóa công ty và góp phần gia tăng giá trị thông qua nét riêng của mình.

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CAO CẤP

Nơi làm việc

Ho Chi Minh City

Mức lương:

Up to 50,000,000 VND

Kinh nghiệm

From 3 years

TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN CHIẾN LƯỢC

Nơi làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương:

Đến 70,000,000 VND (Thỏa thuận)

Kinh nghiệm

Từ 5 năm