R3F: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng RED THREE

Thông tin chi tiết

Tên Quỹ

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Red Three

Tên viết tắt

R3F

Loại hình quỹ

Quỹ thành viên

Vốn điều lệ

Dự kiến 400 tỷ đồng

Mệnh giá

10.000 đồng

Ngày thành lập

Dự kiến Q2/2024

Thời gian hoạt động

3 năm

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hiệu quả hoạt động

No Data Found

Ban đại diện quỹ

Bà Đỗ Thị Phương Lan

Ban điều hành Quỹ

Ông Võ Long Nguyên

Ban điều hành Quỹ

Bà Dương Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị