R1F: Quỹ đầu tư ngành hạ tầng RED ONE

Quỹ tập trung đầu tư vào các công ty tăng trưởng và có lợi thế cạnh tranh bền vững trong ngành hạ tầng.

Thông tin chi tiết

Tên Quỹ

Quỹ Đầu Tư Ngành Hạ Tầng Red One

Tên viết tắt

R1F

Loại hình quỹ

Quỹ thành viên

Vốn điều lệ

320 tỷ đồng

Mệnh giá

10.000 đồng

Ngày thành lập

11/2021

Thời gian hoạt động

5 năm

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Hiệu quả hoạt động

No Data Found

Ban điều hành quỹ

Bà Đỗ Thị Phương Lan

Ban điều hành Quỹ

Ông Võ Long Nguyên

Ban điều hành Quỹ