LIÊM CHÍNH, TẬN TÂM, HIỆU QUẢ

Chúng tôi luôn học hỏi, tìm kiếm và áp dụng những phương pháp đầu tư phù hợp với các giá trị mà nhà đầu tư ủy thác vốn theo đuổi và triết lý kinh doanh của chúng tôi.

Với triết lí “Làm giàu bền vững”. Chúng tôi làm giàu cho chính mình bằng cách tham gia vốn hạt giống vào các thương vụ đầu tư, đồng thời, hỗ trợ nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của đơn vị nhận vốn, và tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư ủy thác vốn.

Sau giai đoạn Covid-19, chúng tôi quán triệt nguyên tắc đầu tư như sau: