VIGLACERA

Red Capital đầu tư vào Tổng công ty Viglacera (“Viglacera”) năm 2018.

Red Capital đầu tư vào Tổng công ty Viglacera (“Viglacera”) năm 2018.

Viglacera là doanh nghiệp đầu ngành vật liệu xây dựng với các dòng sản phẩm gạch ốp lát, sứ vệ sinh, sen vòi, kính xây dựng … được sản xuất và cung ứng khắp lãnh thổ Việt Nam, đồng thời, xuất khẩu ra hàng chục quốc gia trên thế giới.  Viglacera còn là nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc và nhà phát triển nhà ở xã hội lớn nhất Việt Nam.

Với tư cách là nhà đầu tư tài chính, Red Capital xác định là “follower”, đầu tư vào các doanh nghiệp có:

  • Lãnh đạo là những nhân sự tài năng, dám nghĩ dám làm, kinh doanh bài bản: Phát triển được lợi thế cạnh tranh bền vững cho từng phân đoạn trong chuỗi giá trị ngành – hệ sinh thái của mảng vật liệu xây dựng; hạ tầng khu công nghiệp bao gồm cả cung cấp điện, nước, xử lý nước thải, phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội;
  • Có hệ thống quản trị chặt chẽ, cân đối được rủi ro chu kỳ của hoạt động phát triển bất động sản khu công nghiệp với sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bền vững;
  • Tài chính lành mạnh, cho phép M&A hàng loạt doanh nghiệp cùng ngành khi chu kỳ ngành đi xuống như M&A nhà máy gạch White Horse, Euro Tile, nhà máy kính nổi Phú Mỹ v.v..
  • Có cơ hội lớn cho mảng phát triển hạ tầng khu công nghiệp khi Trung Quốc tái cơ cấu nền kinh tế (chuyển đổi từ sản xuất sang dịch vụ), di dời sản xuất sang Việt Nam

Một số thương vụ khác của
chúng tôi