NOVA GROUP – NOVA LAND

Chúng tôi được chỉ định phụ trách dẫn dắt thương vụ tái cấu trúc toàn diện cho Novaland nhằm xây dựng chiến lược phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Red Capital tham gia xử lý khủng hoảng tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (“Novaland”)

Vào tháng 10 năm 2022, khi vụ việc Vạn Thịnh Phát xảy ra vào thời điểm mà cả trong nước và ngoài nước đã đang phải đối diện với các thách thức rất căng thẳng. Ngân hàng nhà nước gửi ra thông điệp “kiểm soát tín dụng bất động sản”, toàn hệ thống tài chính tê liệt: trái phiếu đổ vỡ hàng loạt, thị trường chứng khoán mất thanh khoản, rơi tự do.

Hàng ngàn khách hàng của Novaland không được vay để thanh toán cho các sản phẩm bất động sản đã mua, Novaland không thể thanh toán cho các nhà thầu, các hợp đồng tín dụng, trái phiếu đến hạn. Các chủ nợ quốc tế vô cùng áp lực khi chính bản thân họ cũng đối diện với khủng hoảng.

Việc xử lý khủng hoảng ở Novaland trọng tâm nằm ở:

  • Phân loại và đưa ra các giải pháp đối phó với rủi ro hệ thống và các rủi ro đặc thù của doanh nghiệp;
  • Đánh giá lại tổng tài sản và tổng nợ để “calm down” các chủ nợ;
  • Thoái vốn một số tài sản có thanh khoản để cân đối nợ;
  • Tái cấu trúc nợ: gia hạn nợ, chuyển đổi nợ thành vốn dự án bất động sản;
  • Tháo gỡ khó khăn pháp lý cho các dự án đang triển khai để đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường;
  • Hỗ trợ, giải quyết các khó khăn cho khách hàng mất cân đối tài chính

Một số thương vụ khác của
chúng tôi