CITY GARDEN

Red Capital đầu tư vào Công ty cổ phần Vườn Phố (“City Garden”) vào năm 2016

Red Capital đầu tư vào Công ty cổ phần Vườn Phố (“City Garden”) vào năm 2016

Red Capital đầu tư vào Công ty cổ phần Vườn Phố (“City Garden”) vào năm 2016 khi thị trường bất động sản vừa “qua đáy”. Dự án là một “biểu tượng” của thành phố Hồ Chí Minh khi tạo ra được một “khu nghỉ dưỡng ngay trong thành phố”

Khoản đầu tư vào City Garden thành công nhờ sự kết hợp của:

  • Thời điểm đầu tư;
  • Sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng;
  • Phát triển bởi nhà phát triển bất động sản cao cấp uy tín hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh – Refico

Một số thương vụ khác của
chúng tôi