R4F: Quỹ đầu tư ngành bất động sản RED FOUR

Đang triển khai: Quy mô quỹ dự kiến trên 1,000 tỷ đồng

Thông tin chi tiết

Tên Quỹ

Quỹ đầu tư ngành bất động sản RED THREE

Tên viết tắt

R3F

Loại hình quỹ

Đang cập nhật

Vốn điều lệ

Dự kiến trên 1,000 tỷ đồng

Mệnh giá

Đang cập nhật

Ngày thành lập

Đang cập nhật

Thời gian hoạt động

Đang cập nhật

Ngân hàng lưu ký

Đang cập nhật

Hiệu quả hoạt động

No Data Found

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Bà Đỗ Thị Phương Lan

Ban điều hành Quỹ 

Ông Võ Long Nguyên

Ban điều hành Quỹ