Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, ông từng là giám đốc CTCK trẻ nhất và giám đốc đầu tư của nhiều tập đoàn kinh tế lớn.