Hơn 16 năm kinh nghiệm trong thị trường đầu tư tài chính. Ông từng nắm giữ vị trí giám đốc tại các CTCK lớn và danh tiếng.