30 năm kinh nghiệm là quản lý cấp cao các công ty đa quốc gia và tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.