Bà.Phương Lan có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc, đảm nhận nhiều vị trí điều hành cấp cao trong lĩnh vực phát triển bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và tái cấu trúc doanh nghiệp.
Từ năm 2004 – 2010: Bà.Phương Lan giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư – Nautilus Equity Holdings, Hongkong.
Bà từng là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans, Mã: STG) và là thành viên ban kiểm soát của Tổng Công ty Thăng Long (Mã: TTL)
Năm 2018 Bà.Phương Lan trở thành Thành viên HĐQT Gelex. Trước đó, Bà Lan là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Gelex, Giám đốc Đầu tư Công ty CP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (Refico); Giám đốc Quỹ đầu tư Sài Gòn A2, Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Thành Việt.
Năm 2022 Bà.Phương Lan đóng vai trò là người Phụ trách tư vấn Dự án tái cấu trúc của tập đoàn Novaland và đại diện chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước vào ngày 8/2/2023 vừa qua
Hiện tại, Bà Đỗ Thị Phương Lan là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital).